Animal
Word List

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Introduction

SVENSKA

M

EN: Maltese /dog/ See: http://en.wikipedia.org/wiki/Maltese_(dog)
SV: malteser (Europas äldsta dvärghundsras) (Se Bildsök!)
FR: chien maltais, maltais
LA: Canis melitaeus (Melita, Melite=Malta)
 
EN: mammal; (mammalia,-an) (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Mammal)
SV: däggdjur; (som zoologisk klass, däggdjurs-) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Däggdjur)
FR: mammifère (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mammifère)
LA: Mammalia; mamma=spene, bröstvårta
 
EN: mammalogy [-'---]
SV: läran om däggdjuren, mammalogi
FR: mammalogie
LA: mamma=spene, bröst/vårta/
 
EN: man, human /being/ (See:http://en.wikipedia.org/wiki/Human)
SV: människa, mänsklig varelse
FR: homme, humain, être humain
LA: Homo sapiens
 
EN: manatee (-ti,-tin), cowfish, sea-cow; West Indian/Florida manatee*
SV: manate, sjöko, lamantin*; Västindisk manate, Floridamanat
FR: lamantin, lamentin
LA: Manatus manatus; Trichecus manatus latirostris
 
EN: mandarin /duck/ (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Mandarin_Duck)
SV: mandarinand (Kina, 'inplanterad' i Europa; mandarin: kinesisk ämbetsman)
FR: canard mandarin
LA: Aix galericulata
 
EN: mandrill (W. Africa)
SV: mandrill (smalnäsapa) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mandrill)
FR: mandrill
LA: Papio/Mandrillus sphinx; Fam.Cercopithecidae
 
EN: mane (horse, lion)
SV: man (häst, lejon)
FR: crinière (cheval, lion)
LA: iuba (equus, leo)
 
EN: maned dog, maned wolf; mane
SV: manhund, manvarg (Sydamerika; extremt högbent); man
FR: chien à crinière; la crinière
LA: Chrysocyon brachyurus/jubatus (j.=manprydd)
 
EN: mantis shrimp, killer shrimp, squilla, stomatopoda
SV: mantisräka (bönsyrseräka, havsspökskräck)
FR: squille (crustacé comestible= ätligt skaldjur)
LA: Squilla mantis; Stomatopoda (Gr=munfotingar)
 

  Previous page   Next page

Showing match 21–30 of 178

1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—178

© P.O. Jacobson 1998