Animal
Word List

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Introduction

SVENSKA

B

EN: bobcat, American lynx (http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Lynx_rufus.html)
SV: vildkatt 2, rödlo (från Mexico till S Canada) (se äv lo)
FR: lynx roux
LA: Lynx rufus
 
EN: bobwhite quail, northern bobwhite (USA's och Kanadas slätter)
SV: trädvaktel, vitstrupig vaktel; tandvaktlar (30 arter i Amerika)
FR: caille, colin de Virginie
LA: Colinus virginianus; Fam. Odontophorinae
 
EN: body louse
SV: människolus
FR: pou de l'homme
LA: Pediculus humanus
 
EN: bog fritillary (bog=myr, kärr)
SV: svartringlad pärlemorfjäril
FR: nacré de la bistorte (b.=Polygonum bistorta, ormrot)
LA: Boloria eunomia (äldre namn: Proclossiana)
 
EN: bogue, goldline
SV: oxögonfisk (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Oxögonfisk)
FR: bogue, saupe
LA: Boops boops (Fam. Sparidae)
 
EN: bohor reedbuck
SV: nordlig rörbock, isabellantilop (Ty: Isabellantilope)
FR: cobe des roseaux, nagor
LA: Redunca redunca (r.=bakåtböjd)
 
EN: bolas spider (bola=lasso < Sp bola < L bulla= boll)
SV: lassospindel (Sydamerika & Australien)
FR: araignée lasso
LA: Fam. Araneae
 
EN: Bonaparte's gull
SV: Bonapartmås, Bonapartes mås, trädmås, svartnäbbad skrattmås
FR: mouette de Bonaparte (Sök på mouette i Google/Bilder)
LA: Larus philadelphia
 
EN: bone
SV: ben (i skelett)
FR: os [os,o: sing,plur.)
LA: os (kort o), ossis (gen.)
 
EN: bonefish, ladyfish
SV: drakhuvud
FR: poisson osseux (o.=benig), tête de dragon
LA: Albula vulpes; Fam. Albulidae (benfiskar)
 

  Previous page   Next page

Showing match 241–250 of 345

1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—345

© P.O. Jacobson 1998