Animal
Word List

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Introduction

SVENSKA

R

EN: red-footed falcon, Western red-footed falcon
SV: aftonfalk, rödfotad falk, rödbent falk (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonfalk)
FR: faucon à pieds rouges, faucon kobez
LA: Falco vespertinus (vesper=evening)
 
EN: red-fronted gazelle
SV: rödpannad gasell (Afrika)
FR: gazelle à front roux
LA: Gazella rufifrons
 
EN: red-fronted serin
SV: rödpannad gulhämpling
FR: serin à front d'or/à front rouge
LA: Serinus pusillus (p.=liten)
 
EN: red-handed tamarin (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Red-handed_tamarin)
SV: rödhandad tamarin
FR: tamarin à mains rousses
LA: Saguinas midas
 
EN: red-headed bunting
SV: stäppsparv (Asien)
FR: bruant à tête rousse
LA: Emberiza bruniceps
 
EN: red-headed vulture
SV: rödhuvad gam
FR: vautour à tête rousse
LA: Sarcogyps calvus
 
EN: red-headed woodpecker
SV: rödhuvad hackspett (Nordamerika, se en.wikipedia.org/wiki/Red-headed_Woodpecker)
FR: pic à tête rousse/rouge
LA: Melanerpes erythrocephalus
 
EN: red-legged kittiwake
SV: Beringmås
FR: mouette des brumes (b.=dimmor)
LA: Rissa brevirostris (brevis=kort, rostrum=näbb)
 
EN: red-legged partridge
SV: rödhöna
FR: perdrix rouge
LA: Alectoris rufa
 
EN: red-legged partridge, Guernsey p.; Greek p.
SV: rödhöna, röd rapphöna; grekisk rapphöna
FR: perdrix rouge; perdrix bartavelle
LA: Alectorix rufa; Alectoris graeca
 

  Previous page   Next page

Showing match 61–70 of 191

1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—191

© P.O. Jacobson 1998