Djur­ordlistan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Latinsk–svensk:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Introduktion

ENGLISH

S

SV: storsäl, skäggsäl (N.G. 1997/3)
EN: bearded seal, great seal, leporine seal (l.=haraktig < L lepus=hare)
FR: phoque barbu, grand phoque
LA: Phoca barbata, Erignathus barbatus
 
SV: stort musöra, jättefladdermus; litet musöra
EN: large mouse-eared bat; lesser mouse-eared bat
FR: grand murin, vespertilion murin; petit murin (L murinus=rått-, mus-)
LA: Myotis myotis; Myotis oxygnathus/blythi; Fam. Vespertilionidae
 
SV: stortrapp* (Europas största landfågel, försvunnen i Sv.)
EN: bustard, great bustard
FR: grande outarde, outarde barbue (< L avis tarda=långsam fågel)
LA: Otis tarda (Fam. Otididae, flera arter)
 
SV: storögd tonfisk
EN: bigeye tuna/tunny
FR: thon aux grands yeux, thon obèse, patudo
LA: Thunnus obesus
 
SV: storörad igelkott (Libyen, Egypten, Ryssland, Asien)
EN: long-eared hedgehog
FR: hérisson à grandes oreilles
LA: Hemiechinus auritus (auris=öra)
 
SV: strandfåglar och vadarfåglar
EN: limicoline birds
FR: échassiers, gralles
LA: Ordn. Charidriiformes
 
SV: strandgrävare, sandmullvad, mullvadsgnagare
EN: Cape dune mole-rat
FR: taupe des sables
LA: Bathyergus suillus
 
SV: strandpipare, kustpipare (Am. atlantkusten) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kustpipare)
EN: piping plover*, grey plover, black-bellied plover
FR: pluvier siffleur, pluvier argenté, gravelot
LA: Charadrius melodus, Pluvialis squatarola
 
SV: strandskata (förr äv. marspitt, albrok) (Färöarnas nationalfågel) (No kjell)
EN: sea-pie, oyster catcher, /European/ oystercatcher, oysterplover
FR: pie de mer, huîtrier pie, huîtrier-pie
LA: Haematopus ostralegus (ostrea=ostron)
 
SV: strandsnäcka, vanlig strandsnäcka (ätlig; framgälad) (Se: http://www.vattenkikaren.gu.se/Fakta/arter/mollusca/prosobra/littlitt/littli.html)
EN: winkle, periwinkle, common/edible periwinkle (See: http://www.seawater.no/fauna/Blotdyr/strandsnegl.htm)
FR: littorine, bigorneau (kallas bigorneau som maträtt) (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Bigorneau)
LA: Littorina littorea (litus,litoris=strand) (Se: http://www.vattenriket.kristianstad.se/ostersjon/geologi/istid.htm) (Se även: http://en.wikipedia.org/wiki/Littorina_Sea)
 

  Föregående sida   Nästa sida

Visar träff 381–390 av 598

1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—400 401—410 411—420 421—430 431—440 441—450 451—460 461—470 471—480 481—490 491—500 501—510 511—520 521—530 531—540 541—550 551—560 561—570 571—580 581—590 591—598

© P.O. Jacobson 1998