Djur­ordlistan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Latinsk–svensk:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Introduktion

ENGLISH

R

SV: rovbaggar
EN: adephagus beetles, adephagans, carnivorous beetles (the Greek word "adephagos" means "gluttonous")
FR: adéphages
LA: Adephaga (Se: http://tolweb.org/Adephaga)
 
SV: rovdjur (Våra fem stora rovdjur i Norden: vargen, björnen, järven, lodjuret och människan; dessutom utter fjällräv, kungsörn och havsörn; även havstrut o fiskgjuse m fl kan räknas dit)
EN: raptor (=bird of prey), predator/y animal/, beast of prey
FR: bête de proie, oiseau de proie
LA: raptor=plundrare, rövare; bestia=djur (>F bête)
 
SV: rovfisk
EN: snapper
FR: poisson rapace
LA: rapax, rapacis= rovgirig
 
SV: rovfjäril, liten kålfjäril
EN: small garden white, small white
FR: petit blanc du chou (chou=kål)
LA: Pieris rapae (rapum=rova); Fam. Pieridae= vitvingar
 
SV: rovflugor
EN: robber flies, hornet flies (h.=bålgeting)
FR: asile, asilidae, mouches à toison (t.=ull, fårpäls)
LA: Fam. Asilidae (c:a 40 arter i Sv.); Ordn. Diptera
 
SV: rovfågel (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Bird_of_prey)
EN: rapacious bird, raptorial bird, bird of prey (r.=rovgirig)
FR: oiseau de proie, /oiseau/ rapace (Voir: http://monderapaces.free.fr/)
LA: Raptores (E raptor=plunderer; L rapax=rovgirig)
 
SV: rubinnäktergal (gäst från Sibirien)
EN: Siberian rubythroat
FR: calliope sibérienne, rossignol calliope
LA: Luscinia calliope (Calliope: sångmö i episk dikt)
 
SV: ruda; (silverruda [guldfisk]) (karpfisk)
EN: Crucian carp, German/Prussian carp
FR: carassin /d'étang/ (é.=damm)
LA: Carassius carassius/vulgaris; (C. auratus=guldfisk)
 
SV: rugga (ruggning)
EN: moult (subst. moult, moulting)
FR: muer, se déplumer (subst. mue)
LA: mutare=byta
 
SV: rundmunnar (Lampetra & Myxine; nejonöga & pirål)
EN: cyclostomes (lamprey & hagfish)
FR: cyclostomes, agnathes (lamproies et myxines)
LA: Cyclostomi (cyclo=cirkel, stoma=mun)
 

  Föregående sida   Nästa sida

Visar träff 61–70 av 165

1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—165

© P.O. Jacobson 1998