Animal
Word List

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Introduction

SVENSKA

C

EN: Chinese desert cat (Mo-Mao på kinesiska)
SV: kinesisk ökenkatt
FR: chat du désert chinois
LA: Felis bieti
 
EN: Chinese water deer
SV: vattenrådjur
FR: cerf des marais (m.=träsk, kärr)
LA: Hydropotes inermis (i.=obeväpnad)
 
EN: chocolate-tip
SV: rödgrå högstjärt (spinnare)
FR: courtaud (c.=småväxt, satt,"kortis"), hausse-queue blanche
LA: Clostera curtula
 
EN: chough [tshaf]
SV: alpkråka (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kråkfåglar)
FR: crave à bec rouge
LA: Pyrrhocorax pyrrhocorax
 
EN: chub, chevin, European chub, round chub, pollard
SV: färna, bredpannad id, dickkopp (karpfisk)
FR: chevaine, chevesne, meunier
LA: Leuciscus/Squalius cephalus (c.=huvud); Fam. Cyprinidae
 
EN: chucar
SV: berghöna, chukar (onomatopoetiskt ord) (Medelhavsområdet)
FR: perdrix chucar (perdrix grise=rapphöna)
LA: Alectoris chucar
 
EN: chucar, rock partridge, red partridge; stone partridge
SV: stenhöna; klippvaktel, stenvaktel
FR: perdrix bartavelle/grecque, perdrix de roche; poule de roche
LA: Alectoris graeca; Ptilopachus petrosus
 
EN: cicada, cikala, great grasshopper (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Cicada)
SV: cikada, sångstrit (Det finns ung. 2500 olika arter i världen)
FR: cigale; cigale d'Amérique
LA: Cicada; Tibicen auletes=amerikansk cikada (Auletes var en grekisk flöjtspelare f.Kr.)
 
EN: cichlid
SV: ciklid, brokabborre (Se: http://www.ciklider.se/)
FR: cichlide
LA: Fam. Cichlidae (Aequidens, Cichlastoma, Pterophyllum m fl)
 
EN: cinereous bunting, ashy-headed bunting (cinereous [-'--]=askgrå)
SV: gulgrå sparv
FR: bruant cendré (c.=askfärgad)
LA: Emberiza cineracea (cinis,cineris=aska)
 

  Previous page   Next page

Showing match 101–110 of 281

1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—281

© P.O. Jacobson 1998