Animal
Word List

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Introduction

SVENSKA

S

EN: short-toed lark, greater short-toed lark
SV: korttålärka, korttåad lärka (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Korttålärka)
FR: alouette calandrelle
LA: Calandrella brachydactyla/cinerea (c.= askfärgad)
 
EN: short-toed treecreeper
SV: kortkload trädkrypare, trädgårdsträdkrypare
FR: grimpereau des jardins (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Grimpereau_des_jardins)
LA: Certhia brachydactyla
 
EN: shoveler, shoveller, northern shoveler, broadbill; Cape shoveler
SV: skedand, slevand; kapskedand
FR: canard souchet; canard souchet du Cap
LA: Spatula clypeata, Anas clypeata (c.= sköldformig); Anas smithii
 
EN: shrew, ranny; common shrew/shrew-mouse
SV: näbbmus (över 100 arter); skogsnäbbmus, vanlig näbbmus
FR: musaraigne; musaraigne carrelet/vulgaire
LA: Sorex (araneus=skogsnäbbmus); Fam. Soricidae (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Sorex)
 
EN: shrill carder bee
SV: haghumla (Se sv.wikipedia.org/wiki/Humlor; eller Google-Bilder-Bombus)
FR: bourdon forestier
LA: Bombus sylvarum
 
EN: shy albatross
SV: gråkindad albatross
FR: albatros à cape blanche
LA: Diomedea cauta (c.=försiktig)
 
EN: siamang gibbon (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Siamang)
SV: siamanggibbon
FR: siamang
LA: Symphalangus syndactylus
 
EN: siamese (cat)
SV: siames/katt/ (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Siames)
FR: siamois (chat)
LA: Felis silvestris catus
 
EN: Siberian accentor
SV: sibirisk järnsparv
FR: accenteur montanelle
LA: Prunella montanella
 
EN: Siberian blue robin
SV: blånäktergal
FR: rossignol bleu, rossignol de Sibérie, queue bleue
LA: Luscinia cyane
 

  Previous page   Next page

Showing match 141–150 of 396

1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396

© P.O. Jacobson 1998