Animal
Word List

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Introduction

SVENSKA

C

EN: common rorqual, razor-back, finback, fin whale
SV: fenval, sillval, rörval* (valar)
FR: balénoptère, rorqual commun
LA: Balaenoptera physalus
 
EN: common sandpiper
SV: drillsnäppa (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Drillsnäppa)
FR: chevalier guignette/aboyeur, guignette vulgaire, pieds-verts
LA: Actitis hypoleucos, Tringa hypoleucos
 
EN: common scoter, black scoter, American scoter
SV: sjöorre, havsorre, svartand (No svartand; se äv svärta)
FR: macreuse noire, macreuse à bec jaune
LA: Melanitta/Oidemia nigra
 
EN: common seal, harbour seal (Canada), harbor seal (US), sand seal, spotted seal
SV: knubbsäl, fläckig säl (No steinkobbe; S.N. 1993/6) (Bohusläns landskapsdjur)
FR: phoque commun, veau marin, loup-marin
LA: Phoca vitulina
 
EN: common snipe ; Wilson's snipe (USA); (sniper=krypskytt!), fantail snipe
SV: enkelbeckasin, horsgök, hästgnäggare (Da horsegøg=hästgök [gnägglätet])(Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Enkelbeckasin)
FR: bécassine des marais (b. är dim. av bécasse=morkulla, bec=näbb)
LA: Gallinago gallinago, Capella gallinago; Gallinago wilsoni
 
EN: common sole, Dover sole (äkta sjötunga) See: http://en.wikipedia.org/wiki/Common_sole)
SV: tunga, sjötunga, sula; småtunga (Se: http://hem.passagen.se/kent.andersson/tunga.htm)
FR: sole commune
LA: Solea solea (solea= sandal, sula); Solea lutea, Buglossidium luteum
 
EN: common squirrel, red/light-tailed squirrel (See:http://en.wikipedia.org/wiki/Squirrel)
SV: ekorre, vanlig (se äv. ekorrar)
FR: écureuil d'Europe (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/écureuil_d'Eurasie)
LA: Sciurus vulgaris
 
EN: common starling (See: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Starling)
SV: stare (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stare)
FR: étourneau sansonnet, sansonnet
LA: Sturnus vulgaris
 
EN: common swift, martin, black martin/swift (S.N. 1996/3)
SV: tornsvala, (1978 omdöpt till:) tornseglare, regnspira
FR: martinet noir/apode (apode=fotlös)
LA: Micropus apus, Apus apus (=den fotlösa); Fam. Apodidae
 
EN: common tern, scray, sheartail, sea swallow
SV: tärna, fisktärna (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tärnor)
FR: sterne pierregarin/commune, hirondelle de mer, goélette
LA: Sterna hirundo (h.=svala)
 

  Previous page   Next page

Showing match 181–190 of 281

1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—281

© P.O. Jacobson 1998