Animal
Word List

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Introduction

SVENSKA

S

EN: sea-horse, hippocampus, hippocamp
SV: sjöhäst, långnosad sjöhäst (fisk)
FR: hippocampe moucheté, cheval marin
LA: Hippocampus ramulosus/guttulatus (Gr hippos=häst, kampe=mask)
 
EN: sea-pen
SV: sjöpenna/fjäder (polyp, nässeldjur)
FR: pennatule, plume de mer, plume marine
LA: Pennatula, Umbellula encrinus (penna=fjäder,vinge)
 
EN: sea-pie, oyster catcher, /European/ oystercatcher, oysterplover
SV: strandskata (förr äv. marspitt, albrok) (Färöarnas nationalfågel) (No kjell)
FR: pie de mer, huîtrier pie, huîtrier-pie
LA: Haematopus ostralegus (ostrea=ostron)
 
EN: seagull, larid
SV: mås (många olika, se resp.)
FR: mouette, goéland (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouette)
LA: Larus; Fam. Laridae (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Larus)
 
EN: secretary-bird, serpent-eater
SV: sekreterarfågel (Afrika)
FR: secrétaire, serpentaire
LA: Serpentarius secretarius, Sagittarius serpentarius
 
EN: sedentary/non-migratory bird (sedent=sitting)
SV: stannfågel
FR: oiseau sédentaire/stationnaire
LA: sedentarius=sittande
 
EN: see-see
SV: visselhöna
FR: perdrix see-see
LA: Ammoperdix grisogularis
 
EN: See: http://en.wikipedia.org/wiki/reindeer
SV: rentjur: sarv; härk (kastrerad); renko: vaja Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/ren
FR: Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/renne
LA: Rangifer tarandus
 
EN: seedivore, granivore, seed eater (seed, grain=säd, frö, korn)
SV: fröätare
FR: grainivore (graine=frö, kärna)
LA: voro,vorare=sluka, svälja; vorax=glupsk; granum,-i =korn, kärna
 
EN: sei whale, Rudolphi's rorqual (See: en.wikipedia.org/wiki/Sei_Whale)
SV: sejval (Se: sv.wikipedia.org/wiki/Sejval [Den engelska versionen är bättre]) (valar)
FR: balénoptère boréal (Karl Asmund Rudolphi (1771 ? 1832) was a Swedish-born naturalist)
LA: Balaenoptera borealis (b.=nordlig)
 

  Previous page   Next page

Showing match 91–100 of 396

1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396

© P.O. Jacobson 1998