Djur­ordlistan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Latinsk–svensk:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z
ENGLISH

Teckenförklaring
Förkortningar
Uttal
Listan
Däggdjurens familjer
Fågelfamiljer
Ljudskrift


KällorAhlén, J. & Tjernberg, M. (red.), 1996. Rödlistade ryggradsdjur i Sverige – Artfakta. ArtDatabanken SLU, Uppsala. Innehåller stor referenslista,
artbeskrivningar (inkl. artnamn på 8 språk, bl a svenska, engelska, franska och latin) och typ av hot. Ny lista år 2005. Den förnyas vart femte år. Se: www.artdata.slu.se.

Ahlberg, Lundqvist, Sörbom, 1945. Latinsk–svensk ordbok. Svenska Bokförlaget Bonniers, Stockholm.

Aminoff, Gregor, 1991. Jaktordbok. Intellecta.

Arnold, E.N. och Burton, J.A., 1978. Reptiler och amfibier i Europa. Albert Bonniers Förlag, Stockholm.

Atkinson-Willes, G.L. (ed.), 1963. Wildfowl in Great Britain. Her Majesty’s Stationery Office, London.

Attenborough, David, 1990. Kampen för livet. Forum. Övers. Roland Staav.
Originalets titel: se nedan.

Attenborough, David, 1990. The Trials of Life. David Attenborough Productions Ltd, London.

Baker, R.R., University of Manchester, 1978. The Evolutionary Ecology of Animal Migration. Holmes & Meier Publishers, Inc., New York.

Banaresch, Blanc, Gaudet, Hureau, 1971. European Inland Water Fish: a multilingual catalogue. Fishing News Ltd, London.

Banfield, A.W.F., 1977. The Mammals of Canada. University of Toronto Press.

Barlow, Wacher, Disley, 1997. A Field Guide to Birds of The Gambia and Senegal. Pica Press, The Banks, Mountfield, East Sussex.

Bendz, Gerhard, 1950. Latin för medicinare. Gleerups, Malmö.

Bellairs, Angus d’A., 1970. Reptiles. Hutchinson University Library, London.

Bergström, Mats-Åke & Lundevall, Carl-Fredrik, 1996. Fåglar i Norden. ICA Bokförlag, Västerås.

Bjärvall, Anders & Ullström, Staffan, 1985, 1995. Däggdjur. Alla Europas arter i text och bild. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Boström Andersson, Rut, 1996. Folkliga fågelnamn. Artnamn för beckasin-fåglar i nordiska språk. Diss. Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala.

Bra Böckers Lexikon, 1983–1990. Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs.

Breland, Osmond P., 1966. Animal Life and Lore. Harper & Row Publishers. (Avon Books), New York.

Breland, Osmond P., 1971. Dessa fantastiska djur. Rabén & Sjögren. Övers. Barbro Nessén. Originalets titel: se föreg.

Brink, van den, F.H., 1958. Alla Europas däggdjur. Albert Bonniers förlag, Stockholm.

Brugère-Trélat, Vincent (éd.), 1987. Dictionnaire Succès, Hachette, Editions Succès, Paris.

Brunius, Göran, 1984. Svenskt fågellexikon. Ljunglöfs Offset AB, Stockholm.

Bruun, Delin, Svensson, 1987. Alla Europas fåglar i färg. Bonniers, Stockholm.

Campbell, Bruce & Lark, Elizabeth,(eds), 1985. A Dictionary of Birds. T.& A.D. Poyser, Ltd, Calton, Great Britain.

Carlin, Isak, 1940. Våra hundar, deras skötsel och vård. AB Nordiska Bokförlaget Erdheim & Co, Stockholm.

Centre National de la Recherche Scientifique, 1971–1994. Trésor de la langue française, vols I–XVI. Gallimard, Paris. / Trésor de la langue française informatisé finns på nätet. Se: atilf.atilf.fr/tlf.htm

Chauvin, Rémy, 1963. Les Sociétés animales. Plon, Paris.

Corbet, G.B., & Southern, H.N., 1977. The Handbook of British Mammals. Blackwell
Scientific Publications, Oxford, London.

Corbet, Gordon & Ovenden, Denys, 1980. The Mammals of Britain and Europe. William Collins Sons & Co Ltd, London, Glasgow m fl.

Corneliuson, Jens, 1997. Växternas namn. Vetenskapliga växtnamns etymologi. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Cramp, S. and Perrins, C.M. (eds), 1977–1994. Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic.Vols. I–IX. Oxford University Press.

Curry-Lindahl, Kai, 1967. Nordens DJURVÄRLD, Del 1 och 2. Bokklubben Svalan/Albert Bonniers Förlag, Stockholm.

Curry-Lindahl, Kai, 1975. Fiskarna i färg. AWE/GEBERS, Stockholm.

Curry-Lindahl, Kai, 1980. Groddjur och kräldjur i färg. AWE/GEBERS, Stockholm.

Curry-Lindahl, Kai, 1984. Afrikas däggdjur. P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.

Dales, Phillips R. (ed.) m. fl., 1969. Practical Invertebrate Zoology. A laboratory manual. Sidgwick & Jackson, London.

Djurens värld (14 band), 1950. Förlagshuset Norden AB, Malmö.

Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed), Johns Hopkins University Press, 2,142 pp. (Finns även på ’nätet’.)

DUDEN, bildlexikon: English Duden,1960, Duden français,1962, Svenska Duden,1966. IPC International Publishing Company, Örebro. Utarbetade och översatta
från tyska Duden Bildwörterbuch, Bibliographisches Institut AG, Mannheim.

Duellman, William E. & Trueb, Linda, 1986. Biology of Amphibians. McGraw-Hill
Book Company, New York (St. Louis, San Fransisco, m fl.)

Edon, Georges, 1997. Dictionnaire Français–Latin. Librairie Belin, Paris.

Enckell, Pehr H., 1980. Kräftdjur. Bokförlaget Signum i Lund.

Felix/Hisek/Mathiassson, 1987. Tidens stora bok om Europas fåglar. Tidens Förlag, Stockholm.

Feltwell, Dr John, 2001. The Illustrated Encyclopedia of Butterflies. Grange Books, Rochester, Kent.

Gaunitz C.B. Utkik på insektsfronten, 1938. Kooperativa Förbundets Bokförlag, Stockholm.

Gensböl, Benny och Staav, Roland, 1995. Rovfåglar i Europa, Nordafrika
och Mellersta Östern. Norstedts Förlag, Stockholm.

Gilbert–Mathewson–Rall (eds.), 1967. Sharks, Skates and Rays. The Johns Hopkins Press, Baltimore, Maryland, USA.

Godfrey, W. Earl, 1966. The Birds of Canada. National Museum of Canada, Ottawa.

Gotch, A.F., 1986. Latin Names Explained, A Guide to Scientific Classification of Reptiles, Birds and Mammals. Blandford, London. (Innehåller även bl a
förklaringar till personnamn samt kortf. uppgifter om arterna.)

Gozmány, L. (ed.). Seven-Language Thesaurus of European Animals. Vols. I–II.
Chapman & Hall, London, New York, m fl. Inget tryckår. Reg. i UB (Universitetsbiblioteket i Umeå ) 91-02-07.

Grassé, Pierre-P. (ed., direction), 1958. Traité de Zoologie, Anatomie, Systématique, Biologie. Tome XIII, Agnathes et Poissons. Masson et Cie Editeurs. Paris.

Grzimek, Bernhard (ed.), 1972. Grzimek’s Animal Life Encyclopedia 1–13. Van Nostrand Reinhold Company, New York m. fl.

Hammar, Thekla, 1947. Svensk–fransk ordbok. Svenska Bokförlaget, Stockholm.

Hanak, V. & Mazak V., 1981. Däggdjur från hela världen. Tidens
förlag, Stockholm. Övers. Håkan Hallander.

Harlock, Walter E., 1944. Svensk–engelsk ordbok. Svenska Bokförlaget,Stockholm.

Higgins, Lionel G., & Hargreaves, Brian, 1983. Europas dagfjärilar. Svensk bearbetning Björn Dal. Bonnier Fakta, Stockholm. Originalet: The Butterflies of Britain and Europe.

Higgins, Lionel G. & Riley, Norman D., 1971. Europas fjärilar. Dagfjärilar.
Almqvist & Wiksell, Uppsala.

Irving, Laurence, 1972. Arctic Life of Birds and Mammals. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Jonsson, Lars, 1992, 1996. Fåglar i Europa med Nordafrika och Mellanöstern.
Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Jonsson, Lars, 1996. Birds of Europe with North Africa and the Middle East. Christopher Helm, A & C Black London.

Kessel, Brina, 1989. Birds of the Seward Peninsula, Alaska. University of Alaska Press. Heath Printers, USA.

King, Judith E., 1983. Seals of the World. Oxford University Press.

Kärre, Lindkvist, Nöjd, Redin, 1946. Engelsk–svensk ordbok. Svenska Bokförlaget Stockholm.

Landin, Bengt-Olof, 1967. Insekter. Natur och Kultur, Stockholm.

Landin, Bengt-Olof, 1988. Insekter i färg. Norstedts, Stockholm.

Leuthold, Walter, 1977. African Ungulates. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Maitland, Peter S. & Linsell, Keith, 1978. Europas sötvattensfiskar. Övers.
Hans-Ove Larsson. Bonniers, Stockholm.

Mansion, J.E. (ed.), 1965. Harrap’s Standard French and English Dictionary. Vols.I–II. George G. Harrap & Company, Ltd.

Mathiassson, S, & Dalhov, G. , 1987. Våra vilda djur. Bokförlaget Prisma AB.

Meglitsch, Paul A., 1967. Invertebrate Zoology. Oxford University Press, London,
New York, Toronto. Printed in the USA.

Minton, Jr., Sherman A., 1972. Amphibians and Reptiles of Indiana. The Indiana Academy
of Science, Indianapolis, USA.

Moreau, R.E., 1972. The Palaearctic–African Bird Migration Systems. Academic Press, London, New York.

Morris, P.A., 1993. A Red Data List for British Mammals. The Mammal Society, London.

Multilingual Dictionary of Fish and Fish Products. Dictionnnaire Multilingue des Poissons et Produits de la Pêche. Utgiven av OECD, tryckt i London 1968. Innehåller fisknamn, fiskprodukter och t.o.m. fiskrätter på 16 språk.
(Access the dictionary online.)

Muus, Bent J. & Dahlström, Preben, 1985. Havsfisk och fiske i Nordvästeuropa.
P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

National Geographic Magazine, månadstidskrift. (Förkortn. N.G.)

Naturskyddsföreningens temabok 2011, årgång 102: Vem ska bort? Tryckt 2010.
Läs och begrunda!

Naturvårdsverkets Rödlista, se Ahlén, J & Tjernberg,M.

Nilsson Lennart, 2005. Orre, trast och trana. Om fåglars namn. Ellerströms, Lund.

Nilsson, Lennart och Jägersten, Gösta, 1959. Liv i hav. Tidens Förlag,
Stockholm.

Nilsson, Nils-Magnus, 1971. Hundar i forntid och nutid. Zindermans.

Nordic Code Centre, 1994. Term List D1, Nordic Mammalia, Version 931020-ULC. Environmental
Data Standardization, Nordic Council of Ministers, Köpenhamn. (Innehåller
tyvärr en del felaktigheter och luckor.)

Norstedts svensk-latinska ordbok, 2001. Ebbe Vilborg. Norstedts Ordbok, Stockholm.

Nouveau Petit Larousse, 1995. Librairie Larousse, Paris.

Nysten, P.H. (Littré,E., Robin,Ch., ed.), 1855. Dictionnaire de Médecine,
Chirurgie, Pharmacie, des Sciences Accessoires et de l’Art Vétérinaire.
J.B. Baillère, Paris. (Terminologi)

Ognev, S.I. Mammals of Eastern Europe and Northern Asia, Vol. I–II. (1928). Mammals
of /the/ U.S.S.R. and Adjacent Countries, Vol. III–VI. (1935–1948). Israel Program
for Scientific Translations, Jerusalem, 1962–1963. Namn på engelska, tyska,
franska och ryska (inkl. dialekter); tyvärr många fel (mest tryckfel?) i den engelska upplagan.

Peterson, Roger, Mountfort, Guy, Hollum, P.A.D., 1983. A Field Guide to the Birds
of Britain and Europe. Collins, London. Svensk upplaga, Europas fåglar, en
fälthandbok, bearbetad av Carl-Fredrik Lundevall, Almqvist & Wiksell, Uppsala
1970.

Pivnicka, K. & Cerny, K., 1991 (1987). Tidens stora bok om FISKAR. Tidens Förlag, Stockholm. Övers. fr tjeckiskan av Stefan Kjellström.

Pritchard, Peter Charles Howard, 1967. Living Turtles of the World. T.F.H. Publications, Inc., Jersey City, N.J.

Rougeot, P.-C. & Viette, P., 1980. Svärmare och spinnare i Europa och Nordafrika. Övers. Britta Nilsson. Albert Bonniers Förlag, Stockholm.

Sandberg, Roland, 1992. European Bird Names in Fifteen Languages. ANSER, Supplement 28. Lund 1992.

Sandhall, Åke, 1980. Småkryp. Fjärilar, sländor, skalbaggar,
snäckor, mm. Bonniers, Stockholm.

Sandhall, Åke, 1987. Trollsländor i Europa. Interpublishing, Stockholm.

Séguy, Eugène, (1944), 1970. Faune de France, 43, Insectes ectoparasites.
Librairie de la Faculté des Sciences, Paris.

Siivonen, Lauri, 1976. Nordeuropas däggdjur. P.A. Norstedt & Söners
Förlag, Stockholm.

Sparks, John & Sopey, Tony, 1970. Owls, Their Natural and Unnatural History.
David & Charles Ltd, Devon.

Staav, Roland & Fransson, Thord, 2007. Nordens Fåglar. Prisma (Norstedts Förlag).

Stonehouse, Bernard, 1985. Sea Mammals of the World. Penguin Books, London.

Stora engelsk–svenska ordboken, 1980. Esselte, Stockholm.

Storer/Usinger/Stebbinger/Nybakken, 1971. General Zoology, sixth edition. McGraw-Hill
Book Company, New York, m fl.

Street, Donald, 1979. Reptiles of Northern and Central Europe. B.T. Batsford Ltd,
London.

Svensk–engelsk ordbok, 1992. Natur och Kulturs ordböcker, Stockholm.

Svensk Jakt. Sv. Jägareförbundets månadstidskrift.

Svensson, Lars, 1992. Identification Guide to European Passerines. Lars Svensson, Stockholm.

Sveriges Natur. Naturskyddsföreningens tidskrift, 6 nr/år. (Förkortn. S.N.)

Swedrup, Ivan, 1958. Hundar i färg. Almqvist & Wiksell, Uppsala.

Söderberg, Rudolf, 1951. Alla Nordens fåglar. Albert Bonniers förlag, Stockholm.

The American College Dictionary, 1962. Random House, New York.

The Concise Oxford French Dictionary, 1963. Compiled by A. Chevalley & M. Chevalley and G.W.F.R. Goodridge. Oxford at the Clarendon Press.

The Encyclopedia of Birds, 1985. Edited by Dr Christopher M. Perrins & Dr Alex
L.A. Middleton. Andromeda Oxford Limited.

The Encyclopedia of Mammals 1–2, 1984. Edited by Dr David Macdonald. Andromeda Oxford Limited.

The Encyclopedia of Reptiles and Insects, 1986. Edited by Dr Tim Halliday, Dr Kraig Adler & Christopher O’Toole. Andromeda Oxford Limited.

The Encyclopedia of Underwater Life, 1985. Edited by Dr Keith Banister & Dr Andrew Campbell. Andromeda Oxford Limited.

The Oxford English Dictionary, 1989. Oxford University Press.

Tidnings- och tidskriftsartiklar.

Tyrberg, Tommy, 1996. Svenska fåglars namn. Vår Fågelvärld, supplement nr 24. Sveriges Ornitologiska Förening, Stockholm.

Ursing, Björn, 1960. Fåglar, en fälthandbok. Nordisk Rotogravyr, Stockholm.

Ursing, Björn, 1971. Ryggradslösa djur. P.A. Norstedt & Söners förlag,Stockholm.

Vattenkikaren. Kustnära djur och växter. www.vattenkikaren.gu.se/val.html

Vising, Johan, 1947. Fransk–svensk ordbok. Svenska Bokförlaget, Stockholm.

Walters, Michael, 1981. The Complete Birds of the World. David & Charles, Newton Abbot, London.

Webster’s New Twentieth Century Dictionary, unabridged, 1978. Colins World, USA.

Wheeler, Alwyne, 1969. The Fishes of the British Isles and North-West Europe. Macmillan, London (Melbourne, Toronto).

Wikén, Erik, 1951. Latin för botanister och zoologer. Gleerups, Malmö.

Williams, John G., 1973. A Field Guide to the Birds of East and Central Africa. Collins, London.