Djur­ordlistan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Latinsk–svensk:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Introduktion

ENGLISH

H

SV: hackspett (se resp. art) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Egentliga_hackspettar)
EN: woodpecker, woodtapper (dial.) (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Woodpecker)
FR: pic (pic=spets, pik, hacka) (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Picidae)
LA: Fam. Picidae
 
SV: haghumla (Se sv.wikipedia.org/wiki/Humlor; eller Google-Bilder-Bombus)
EN: shrill carder bee
FR: bourdon forestier
LA: Bombus sylvarum
 
SV: hagtornsfjäril (Gästriklands insekt) (Se: http://www.sef.nu/landskapsinsekter/crataegi.htm)
EN: black-veined white
FR: gazé, piéride de l'aubépine (a.=hagtorn)
LA: Aporia crataegi; Crataegus=hagtorn
 
SV: hagtornsspinnare (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hagtornsspinnare)
EN: pale oak egger (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Trichiura_crataegi)
FR: bombyx de l'aubépine
LA: Trichiura crataegi; Crataegus=hagtorn
 
SV: haj, vithaj, människohaj (N.G. 2000/4) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Vithaj)
EN: shark, great white shark, man eater, requin
FR: requin blanc, squale (< L squalus=haj)
LA: Carcharadon carcharias
 
SV: hajliknande, haj-; squaloidhaj
EN: squaloid ['skweiloid]
FR: squalide
LA: squalidus=skrovlig,ojämn,ovårdad; squalus=haj; Etmopterus
 
SV: hajrocka
EN: guitarfish (a sharklike ray)
FR: guitare de mer
LA: Rhinobatus rhinobatos; Fam. Rhinobatidae (flera arter)
 
SV: hakmask, gruvmask (nematod, inälvsparasit)
EN: hookworm; spring-headed worms
FR: ankylostome; acanthocéphales
LA: Ancylostoma duodenale (d.=tolvfingertarms-); Acanthocephala
 
SV: haliotis, havsöra (ätlig snäcka; framgälad)
EN: ormer, sea ear, ear shell, abalone [--'--]
FR: ormier, ormeau, ormet (< L auris maris=oreille de mer)
LA: Haliotis
 
SV: halsbandsflugsnappare, vithalsad flugsnappare (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Halsbandsflugsnappare)
EN: collared flycatcher
FR: gobemouche à collier /occidental/
LA: Ficedula albicollis, Muscicapa albicollis
 

 Nästa sida

Visar träff 1–10 av 161

1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—161

© P.O. Jacobson 1998