Djur­ordlistan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Latinsk–svensk:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Introduktion

ENGLISH

R

SV: råttsovare
EN: African dormouse
FR: petit lérot
LA: Graphiurus murinus (m.=rått-; mus-muris= mus, råtta)
 
SV: räfflad havstulpan, strimmig havstulpan
EN: northern rock barnacle
FR: balane; balane commune
LA: Semibalanus balanoides (Gk balanos=ekollon); Balanus perforatus
 
SV: räka; tångräka, östersjöräka (se äv kräfta)
EN: common prawn (större), shrimp (mindre), palaemon (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Shrimp)
FR: crevette, palémon, salicoque (liten)
LA: Palaemon serratus; Leander adspersus; Leander squilla
 
SV: rätval, Biscayaval, nordkapare* (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Rätvalar)
EN: right whale, Biscayan/North Atlantic right whale, nordcaper
FR: baleine noire/des Basques
LA: Balaena/Eubalaena glacialis
 
SV: räv, rödräv, hona, hane, unge; nordam. rödräv (fulva) (Se:http://en.wikipedia.org/wiki/Fox)
EN: fox, red fox, vixen, dog-fox, cub; vulpine=räv- ; See: http://www.angelfire.com/ar2/thefoxden/redfox.html
FR: renard,-e, renard mâle, renardeau; vulpin=räv- (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Renard)
LA: Vulpes vulpes; Vulpes fulva (används knappast längre); vulpinus=räv-
 
SV: rävens dvärgbandmask (Se Statens Veterinärmedicinska Anstalt)
EN: Echinococcus_multilocularis (a tapeworm) (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Echinococcus_multilocularis)
FR: Echinococcus_multilocularis (un ténia) (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Echinococcus_multilocularis)
LA: Echinococcus_multilocularis
 
SV: rävhaj (varma hav)
EN: sea fox, fox shark, thresher
FR: renard marin, renard de mer, sabre-en-queue (q.=svans, stjärt)
LA: Alopias/Squalius vulpes, Alopias vulpinus
 
SV: rävsparv (Nordamerika)
EN: fox sparrow
FR: bruant/pinson fauve, bruant renard
LA: Zonotrichia/Passerella iliaca
 
SV: röd ara; blågul ara (Sydam. papegoja)
EN: scarlet macaw, red-and-blue macaw; blue-and-yellow macaw; (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Blue-and-yellow_Macaw or http://en.wikipedia.org/wiki/Scarlet_Macaw)
FR: ara écarlate; ara bleu (et jaune)
LA: Ara macao; Ara arauna
 
SV: röd guereza*, röd kolobus* (sorts smalapa, Zanzibar)
EN: red colobus*, bay colobus*; Kirk's red colobus* (N.G.1998/11,12)http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Red_Colobus
FR: colobe bai
LA: Colobus badius; Procolobus kirkii; Fam. Cercopithecidae
 

  Föregående sida   Nästa sida

Visar träff 81–90 av 165

1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—165

© P.O. Jacobson 1998