Djur­ordlistan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Latinsk–svensk:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Introduktion

ENGLISH

H

SV: huggormssnok
EN: natricine (namnet kommer av Lat nato=simma), viperine snake
FR: natricine, couleuvre vipérine, aspic d'eau (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Natricinae)
LA: Natrix viperinus/maura, Coluber maurus (Gk mauros=dark; Maurus= a Moor; maura= Moorish, Mauritanian)
 
SV: huggtand, gifttand, bete
EN: fang (släkt med S fånga), fanged =försedd med huggtand, etc
FR: défense, crochet à venin (gifttand) (c.=hake, v.=gift)
LA: dens-dentis=tand, venenum=gift
 
SV: Humboldtpingvin (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt) (H. current:ström utanför Chile och Peru)
EN: Humboldt penguin (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt)
FR: pingouin de Humboldt (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt)
LA: Spheniscus humboldti (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Humboldtpingvin)
 
SV: humla, jordhumla, åkerhumla (S.N. 1994/3) (Se backhumla)
EN: dumbledore, humbledore, humblebee, bumblebee, garden bee (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Bumblebee)
FR: bourdon /des champs/
LA: Bombus (terrestris); Bombus agrorum/lucorum (7 arter i Sv.)
 
SV: humlekolibri
EN: little woodstar (Ecuador, Peru)
FR: chaetocerque
LA: Chaetocercus bombus
 
SV: humlelik dagsvärmare
EN: broadbordered bee hawk-moth
FR: sphinx gazé/fuciforme
LA: Hemaris/Haemorrhagia fuciformis (fucus= drönare)
 
SV: humlor (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Humlor)
EN: bumblebees, bumble bees, humble bees (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Bumble_bee)
FR: bourdons
LA: Bombus et alii
 
SV: hummer
EN: lobster, European lobster; American/Canadian lobster (See:http://en.wikipedia.org/wiki/Lobster)
FR: homard européen, homard breton; homard américain/canadien (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Homard)
LA: Homarus vulgaris, Hommarus gammarus; Homarus americanus (Astacura: humrar o kräftor)
 
SV: hund, hynda, valp; skälla; morra (kamphundar se: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dog_fighting_breeds )
EN: dog, bitch, pup/py/; whelp (äv=valpa); bark, yelp, bay (jaktterm); growl, snarl
FR: chien, chienne, chiot, poupée (=docka); mettre bas=valpa; aboyer; grogner
LA: Canis familiaris, canicula=liten hund, tik
 
SV: hundar: http://sv.wikipedia.org/wiki/Alfabetisk_lista_över_hundraser (Sjukdomar, se: http://www.aktivhund.se)
EN: dogs: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dog_breeds (Illnesses: See: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dog_diseases)
FR: chiens: http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_races_de_chiens#H
LA: Canis; hundras: genus canum
 

  Föregående sida   Nästa sida

Visar träff 91–100 av 161

1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—161

© P.O. Jacobson 1998