Animal
Word List

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Introduction

SVENSKA

S

EN: short-toed lark, greater short-toed lark
SV: korttålärka, korttåad lärka (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Korttålärka)
FR: alouette calandrelle
LA: Calandrella brachydactyla/cinerea (c.= askfärgad)
 
EN: short-toed treecreeper
SV: kortkload trädkrypare, trädgårdsträdkrypare
FR: grimpereau des jardins (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Grimpereau_des_jardins)
LA: Certhia brachydactyla
 
EN: shoveler, shoveller, northern shoveler, broadbill; Cape shoveler
SV: skedand, slevand; kapskedand
FR: canard souchet; canard souchet du Cap
LA: Spatula clypeata, Anas clypeata (c.= sköldformig); Anas smithii
 
EN: shrew, ranny; common shrew/shrew-mouse
SV: näbbmus (över 100 arter); skogsnäbbmus, vanlig näbbmus
FR: musaraigne; musaraigne carrelet/vulgaire
LA: Sorex (araneus=skogsnäbbmus); Fam. Soricidae (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Sorex)
 
EN: shrill carder bee
SV: haghumla (Se sv.wikipedia.org/wiki/Humlor; eller Google-Bilder-Bombus)
FR: bourdon forestier
LA: Bombus sylvarum
 
EN: shy albatross
SV: gråkindad albatross
FR: albatros à cape blanche
LA: Diomedea cauta (c.=försiktig)
 
EN: siamang gibbon (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Siamang)
SV: siamanggibbon
FR: siamang
LA: Symphalangus syndactylus
 
EN: siamese (cat)
SV: siames/katt/ (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Siames)
FR: siamois (chat)
LA: Felis silvestris catus
 
EN: Siberian accentor
SV: sibirisk järnsparv
FR: accenteur montanelle
LA: Prunella montanella
 
EN: Siberian blue robin
SV: blånäktergal
FR: rossignol bleu, rossignol de Sibérie, queue bleue
LA: Luscinia cyane
 

Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 261   Previous page   Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 281  Next page

Showing match 141–150 of 396

Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 1—10 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 11—20 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 21—30 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 31—40 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 41—50 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 51—60 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 61—70 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 71—80 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 81—90 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 91—100 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 101—110 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 111—120 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 121—130 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 131—140 141—150 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 151—160 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 161—170 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 171—180 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 181—190 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 191—200 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 201—210 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 211—220 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 221—230 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 231—240 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 241—250 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 251—260 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 261—270 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 271—280 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 281—290 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 291—300 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 301—310 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 311—320 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 321—330 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 331—340 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 341—350 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 351—360 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 361—370 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 371—380 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 381—390 Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /customers/3/a/a/djurord.se/httpd.www/en/index.php on line 297 391—396

© P.O. Jacobson 1998