Djur­ordlistan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Latinsk–svensk:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z
ENGLISH

Teckenförklaring
Förkortningar
Uttal
Listan
Källor
Fågelfamiljer
Ljudskrift


Däggdjurens ordningar

(slutar på -a)

och familjer 

(slutar på -idae)

Ett urval

Se Mammal Orders i den engelska versionen om du vill se de franska namnen också.


Latin Svenska Engelska
Antilocapridae gaffelantiloper pronghorns
Aplodontidae bävrar mountain beavers
Artiodactyla klövdjur, partåiga hovdjur cloven-hoofed mammals
Arvicolidae sorkar voles
Balaenidae rätvalar right whales
Balaenopteridae fenvalar rorquals
Bovidae slidhornsdjur (idisslare) bovine animals
Canidae hunddjur canines
Capromyidae sumpbävrar coypus, hutias
Carnivora rovdjur carnivores
Castoridae bävrar beavers
Caviidae marsvin guinea pigs
Cercopithecidae springande smalnäsapor magots, barbary apes
Cervidae hjortdjur deer, cervine animals
Cetacea valar, delfiner, tumlare whales, dolphins, porpoises
Chiroptera fladdermöss bats
Cricetinae hamstrar hamsters
Delphinidae delfiner, tumlare dolphins, porpoises
Dipodidae springråttor jumping mice, jerboas
Duplicidentata hardjur (dubbla framtänder) duplicidentates (rabbits)
Equidae hästar horses
Erethizontidae piggsvin porcupines
Erinaceidae igelkottar hedgehogs
Eschrichtiidae gråvalar grey whales
Felidae *) kattdjur felines, cats
Geomyidae kindpåsråttor pocket gophers
Gliridae sovmöss dormice
Heteromyidae påsmöss, kängururåttor pocket mice, kangaroo rats
Hystricidae piggsvin porcupines
Insectivora insektätare insectivores
Lagomorpha pikas, kaniner, harar lagomorphs (rabbits, hares)
Leporidae kaniner & harar rabbits & hares
Mammalia däggdjur mammals
Marsupialia pungdjur marsupials
Microtinae sorkar, lämlar voles, lemmings
Molossidae bulldoggsfladdermöss free-tailed bats
Monodontidae vit- och narvalar narwhals, belugas
Murinae möss & råttor mice & rats
Mustelidae mårddjur martens
Myocastoridae sumpbävrar coypuses
Mysticeti bardvalar, gråvalar whalebone/baleen whales
Nycteridae klyvsvansar slit-faced bats
Ochotonidae pikas (släkt med harar) pikas
Odobenidae valrossar walruses
Odontoceti tandvalar odontocetes, toothed whales
Otaridae öronsälar eared seals
Perissodactyla uddatåiga hovdjur perissodactyles
Phocidae sälar seals, phocae
Phocoenidae tumlare porpoises
Physeteridae kaskeloter cachalots
Pinnipedia sälar, sjölejon, valrossar seals, sea lions, walruses
Primates apor primates, apes
Procyonidae halvbjörnar raccoons
Rhinolophidae hästskonäsor horseshoe bats
Rodentia gnagare rodents
Sciuridae ekorrar, murmeldjur, sislar squirrels, marmots, sisels
Soricidae näbbmöss shrews
Spalacinae blindmöss blind mice
Suidae svin suillines
Talpidae mullvadar moles
Ursidae björnar bears
Vespertilionidae läderlappar smooth-faced bats
Viverridae sibetdjur viverrines
Zapodidae hoppmöss birch-mice
Ziphiidae näbbvalar ziphias
     
*) Se N.G. 1997/6 om katter och kattdjur (bl a »The Cat Family Tree»).