Djur­ordlistan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Latinsk–svensk:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z
ENGLISH

Teckenförklaring
Förkortningar
Uttal
Listan
Källor
Däggdjurens familjer
Fågelfamiljer


Ljudskrift – fonetiska tecken

De flesta tecknen överensstämmer med t ex de tecken som används i Stora engelsk–svenska ordboken, men av tekniska skäl (olika typsnitt) har jag hittat på några egna förenklade varianter:

långa vokaler   korta vokaler
i: steel i ring
e pen
æ back
a: father a run
o: call o top
u: too u put
ø: girl ø about

diftonger
ei day ai line
oi boy øu phone
au now here
there drawer
tour

konsonanter
dh there th think
z freeze zz usual
dzz job j you
sh shop tsh check
ng ring